Våre verktøy

Systemer:

  • Visma Business Regnskapsbyrå, økonimisystem installert på byråets egne servere kombinert med innovative nettbaserte løsninger som gir kunden økt kontroll og mulighet til å hente ut tallene de trenger, når de trenger det. Kunden velger nettbaserte tjenester etter behov og ønske, men kan også gis full tilgang til egen regnskaps- og lønnsdatabase på vår terminalserver (ekstern komplett brukertilgang). Ta kontakt for nærmere presentasjon av løsningene.

Les mer om løsningen på Visma's hjemmeside.

  • Visma Finale Årsoppgjør, Skatt, Konsolidering, Investor, Rapportering, er vårt valg til utarbeidelse av Årsregnskap og ligningsoppgaver, samt periodisk rapportering, mer om Finale her.
  • PowerOffice til timeregistrering, oppdragsstyring, oppgavefordeling, kvalitetssikring sammen med RN Quality, fakturering. Du kan lese mer om Poweroffice her.
  • DIB online et komplett oppslagsverk innen økonomi, regnskap, rådgivning, selskapsrett og administrasjon. Mer om DIB online her.