Annen rådgivning

Vi utfører også andre oppgaver som faller naturlig inn under vår virksomhet.

  • Etablering av selskaper
  • Omdannelser, avvikling
  • Fusjon, fisjon
  • Regnskapsføring dødsbo, utlodning
  • Føring og utarbeidelse av regnskap for konkursbo