Velkommen

ARF Daniel Chaparian er et autorisert regnskapsførerselskap som ble etablert i 1991 men har røtter innen regnskap tilbake til 1980. For tiden er vi 3 ansatte med solid erfaring innen regnskap, og holder til i trivelige lokaler i Steinkargate 30, Stavanger sentrum.


Det viktigste aktiva i vår virksomhet er kunden og viktigste ressurs er våre medarbeidere.
Vi har en ryddig kundeportefølje bestående av 90 solide små og mellomstore foretak med hovedtyngde innen advokatvirksomhet, eiendom, tannleger, ingeniører, butikker, helseforetak m.m. med selskapsrettslige former som AS, ANS/DA, stiftelse, enkeltpersonforetak.


Hos oss vil du få oppnevnt din egen regnskapsfører du forholder deg til, men vi jobber på tvers av kunder og disipliner for at alle skal få gjennomgående kjennskap til kundene og utvikle egen kompetanse. Du vil dermed kunne bli betjent av flere enn din egen regnskapsfører.

Alle våre kunder er dekket av vår Profesjonsansvarsforsikring med NOK 20 mill. (kronertyvemillioner 00/100) pr. skadetilfelle. Dekningsbeløpet kan ved særskilte oppdrag og etter nærmere avtale økes til NOK 30 mill.

Vi har inngått avtale med Amanda Regnskap AS - et selskap i Tri Pluss AS konsernet med solide NOK 77 mill. i egenkapital - om overdragelse av vår kundeportefølje.

Du som kunde vil merke lite og ingenting av dette idet Daniel Chaparian vil fortsatt - og i noen år fremover - være den ansvarlige Autorisert regnskapsfører for oppdraget. Vi vil fortsatt drive i nåværende lokaler i Østervåg med samme personale, samme produktene (Visma Business, Reporting, Expense, Approval m.m.) og du logger deg på alle produktene du har tilgang til som før. Det vil fortsatt stilles med en formueskadeforsikring på nok 20 mill. (nok 30 mill. for visse oppdrag). På sikt vil oppdragene overtas av ny Autorisert regnskapsfører - vi vil informere om det god tid i forveien.

Vi er sikre på at denne løsningen er til beste for våre kunder, ansatte og byrået og håper at det vil føre til enda bedre produkter og tjenester for våre kunder i tiden fremover.

Kontakt oss